Topmenu
[INDHOLD]

Niels Brunse og Erland Kolding Nielsen: Bogens Verden ophører efter 107 år som kulturtidsskrift!

Kirsten Thorup: Med livet som indsats. Om forholdet mellem virkelighed og fiktion, mellem liv og digtning, sådan som jeg oplever det fra den skrivendes position

Jon Helt Haarder: Introduktion til performativ biografisme

Kasper Green Krejberg: Adolf Knausgård. Min kamps litterære pre-sampling af Hitler

Poul Bjergegaard: Klipsemaskinen som tærskeltekst

Jacob Lund: Steiners snot

Karsten Sand Iversen: Sangøvelser. At linde på Joyce

Anders Juhl Rasmussen: Arena-modernismens nålestik

Erik Skyum-Nielsen: Et maskinsvælg hvori materien uafladelig styrter sig ind. Tale ved overrækkelsen af Martin Andersen Nexø Fondens pris 2011 til Hans Otto Jørgensen

Martin Dyrbye: Georg Brandes og bogen

Erik Skyum-Nielsen: En hemmelig hieroglyf fra Gud. Præsentation af Lis Møllers afhandling Erindringens poetik

# 3/4-2011

Tema: Det litterære
01-05-2012
Hvad er litteratur? Er det en særlig måde at anvende sprog og skrift på? En særlig form for fiktion? En særlig æstetisk, politisk og/eller eksistentiel holdning til verden? Spørgsmålene er ikke just dugfriske, de har huseret i vor kultur siden koordinaterne digt, løgn og sandhed samlede sig til en bermudatrekant, hvori endegyldige svar på nævnte spørgsmål forsvinder.

Diskussioner af hvad litteratur er – hvad den kan og ikke kan, må og ikke må, skal og ikke skal, vil og ikke vil – har på det seneste fået fornyet aktualitet og lanceres under overskrifter såsom: „performativ biografisme“, „dobbeltkontrakten“, „autofiktion“, „den prosaiske vending“ og „fiktionalitet“.

De markerer, at litteratur i dag gerne opfattes som et blandingsprodukt, hvis uklare eller kodede varedeklartion må findes et sted mellem sandhed og løgn, mellem virkelighed og fiktion, mellem forfatterjeg, fortællende jeg og fortalt jeg, mellem gamle og nye genreformer.

Eksemplerne herpå er legio, men stjerneeksemplet over dem alle i aktuel skandinavisk litteraturkritik er og bliver Karl Ove Knausgård og hans monstrøse livsytring over seks ordrige bind kaldet Min kamp. Værket er en slags ikkeværk, der „medialt“ eller „performativt“, som det hedder i dagens litteraturkritiske lingo, endevender de spørgsmål, som er til debat i aktuel litteraturteori og som kan indkoges til spørgsmålet: „Hvad er litteratur?“ Findes der noget ‘litterært’, findes der et særligt ‘litterært sprog’, som adskiller sig fra alle andre former for sproganvendelse?

Vi ved det ikke, men emnet udgør grundtemaet for dette nummer af Bogens Verden. Det giver en række overvejelser over ‘det litterære’, som alle hidrører fra aktuel litteraturforskning. Det giver bestemt ingen endegyldige svar på spørgsmålet, om der findes noget særligt litterært og i givet fald hvorledes, men viser til gengæld at emnet er relevant i mere end en henseende, i litteraturkritik og ­teori, i analyser af bogens materialitet og udstyr, i oversættelse, i litterære institutioners historie og i litterære udvekslinger mellem faktualitet og fiktionalitet.

Emnet vedrører det litterære medium, den litterære bog.

Det udgør samtidig temaet for det endegyldigt sidste nummer af Bogens Verden, hvis hjerte i mere end 100 år har banket varmt for litteratur i alle mulige og umulige afskygninger. Redaktionen er ikke gået kold, tværtimod, vi kunne have fortsat længe endnu. Vi vælger at standse nu, mens legen endnu er god og fanen højt hævet, men hvor også tidsskriftdøden hærger som en sort pest i vor mediefluxede kultur.

Tak til abonnenter, læsere, bidragydere og udgivere.

Det har været en fornøjelse!

BOGENS VERDEN – TIDSSKRIFT FOR KULTUR OG LITTERATUR udgives af Det Danske Forfatter- og Oversættercenter på Hald Hovedgaard og Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening og Biblioteksstyrelsen og med støtte af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter.

Topmenu

Ekspedition
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald
Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg
Tlf. 8663 8410
bogens.verden@haldhovedgaard.dk
Redaktion
Bruno Svindborg , ansvh. (bs@kb.dk)
Det Kongelige Bibliotek, Postboks 2149, 1016 Kbh.
Tlf. 3347 4415
bs@kb.dk