Topmenu

BOGENS VERDEN
- abonnement


Årsabonnement (4 numre a 64 sider) koster 475 kr/540 kr (indland/udland).

I løssalg koster de enkelte numre 135 kr. (inkl. porto)

Gamle numre (ældre end 2 år) kan købes for 50 kr. pr. stk (ekskl. porto).

Se en bagkatalogflyer her (pdf-.fil).

Alle henvendelser vedr. abonnement og løssalg rettes til

Joan Møller,
Bogens Verden,
Hald Hovedgaard,
Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg,
Telefon 86 63 84 10

eller

joan@haldhovedgaard.dk


BOGENS VERDEN – TIDSSKRIFT FOR KULTUR OG LITTERATUR udgives af Det Danske Forfatter- og Oversættercenter på Hald Hovedgaard og Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening og Biblioteksstyrelsen og med støtte af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter.

Topmenu

Ekspedition
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald
Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg
Tlf. 8663 8410
bogens.verden@haldhovedgaard.dk
Redaktion
Bruno Svindborg , ansvh. (bs@kb.dk)
Det Kongelige Bibliotek, Postboks 2149, 1016 Kbh.
Tlf. 3347 4415
bs@kb.dk