Artikler


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Links til artikler på nettet:

Stig Holsting: En litterær KANON

Stig Holsting: En pilgrim for den europæiske tanke

Søren Sørensen: Har de litterära sällskapen någon framtid
Indlæg til Nordisk konferens för litterära sällskap afholdt på Biskops Arnö, Sverige, 21.-23. august 2009

Søren Sørensen: Vad händer med våra klassiker på biblioteken
Indlæg til Nordisk konferens för litterära sällskap afholdt på Biskops Arnö, Sverige, 21.-23. august 2009

Søren Sørensen: Kontakterna mellan nordiska författare förr och nu
Indlæg til Nordisk konferens för litterära sällskap afholdt på Biskops Arnö, Sverige, 21.-23. august 2009

Søren Sørensen: At læse klassikere

Søren Sørensen: Litterære selskaber og skolebiblioteket

Søren Sørensen: Festtale ved åbningen af klassikerdagen 2004

Sørensen, Søren: De litterære selskabers rolle i formidlingen
Søren Sørensen giver i artiklen en introduktion til de litterære selskaber ved at skildre deres arbejde, formål, formidlingsformer (udgivelser og forskning), aktiviteter og arrangementer. Endvidere beskrives og kommenteres selskabernes betydelige rolle i det litterære kredsløb.

Referencer til artikler i papirform:

Coleman, Terry. (1995, 9. april). "De døde poeters fanklubber". Politiken.

Artiklen belyser en række litterære selskaber i England, bl.a. Jane Austen Society, Bronte Society, George Eliot Society og Trollope Society, for blot at nævne nogle.


Jørgensen, Poul Qvist (1996, 13. marts). "Debat: Livet i de litterære selskaber". Politiken, Kultur og debat, s. 3

En kort artikel der omhandler spørgsmålet om økonomisk støtte fra litteraturrådet til at styrke de litterære selskabers arbejde.


Søren, Sørensen (2000). "De litterære selskabers rolle i formidlingen." I: Bogens verden. Årg. 82, nr. 4, s. 19-22.

Søren Sørensen giver i artiklen en introduktion til de litterære selskaber ved at skildre deres arbejde, formål, formidlingsformer (udgivelser og forskning), aktiviteter og arrangementer. Endvidere beskrives og kommenteres selskabernes betydelige rolle i det litterære kredsløb.


Sørensen, Søren (1997, 23. okt.). "Glæden ved lærde selskaber". Berlingske Tidende, Magasin s. 4.

Artiklens forfatter beskriver forskellige litterære selskabers fornøjelige sammenkomster og arrangementer. Det konkluderes bl.a., at selskaberne får litteraturen til at leve, fordi de bringer digtere og forskere, læsere og kunstnere sammen omkring litteraturen.


Sørensen, Søren. "Salmebogen og dens digtere". Menighedsrådenes Blad, oktober 2003.

Fornyelsen af den nye salmebog vil forhåbentlig give anledning til "megen debat, megen syngen og megen nysgerrighed." Søren Sørensen opfordrer i artiklen til, at de litterære selskaber tager del i denne debat.


Sørensen, Søren. (1996, 7.marts). "Debat: Støt læserne i selskaberne". Politiken, Kultur og debat, s. 4.

Søren Sørensen kommenterer forslaget til litteraturloven, som han mener overser læserne, der kan have glæde af de litterære selskabers udgivelser og andre formidlingsformer. En gennemgang af de litterære selskabers arbejde og betydning i forskellige sammenhænge, og at det derfor ville være naturligt, om selskaberne indtog en mere central plads i det litterære kredsløb og fik sin andel af de økonomiske midler.