Om portalen


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Portalens formål er:
  • at synliggøre de litterære selskaber i Danmark
  • at give et overblik over hvilke litterære selskaber, der eksisterer i Danmark
  • at formidle oplysninger og informationer, der omhandler eller har relation til litterære selskaber
  • at give selskaber, uden egen hjemmeside, mulighed for at præsentere sig selv, idet der ingen pladsmæssige begrænsninger er, og desuden at være en genvej til litterære selskaber med egen hjemmeside
Portalen er en opdatering og videreudbygning af Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Halds selskabsliste: ”Litterære selskaber”, der har været udgangspunkt for projektet.

Målgruppe:
Portalen henvender sig til de litterære selskaber, til litterært interesserede og til potentielle medlemmer.
Endvidere kan de, der overvejer eller er i gang med at starte et nyt litterært selskab, hente inspiration via portalen.

Personer bag udarbejdelsen af portalen:
Portalen er udarbejdet af to studerende ved Danmarks Biblioteksskole i København, Solveig Vestergaard Lund og Merete Puk Nielsen, i samarbejde med Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald ved Peter Q. Rannes. Projektet har været led i en afsluttende eksamensopgave på Biblioteksskolen i efteråret 2002.

Fremtidsperspektiver og opdateringer:
Portalen vil fremover blive opdateret hvert kvartal i Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Halds regi, og al henvendelse skal rettes hertil.

For at portalen kan holdes ajour og med tiden blive mere omfangsrig, er det væsentligt, at de litterære selskaber selv er aktive ved at indberette:
  • ændringer og tilføjelser af faktuelle oplysninger
  • bidrag og informationer, f.eks. artikler, links eller kendskab til nye selskaber

Kontakt:
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald
Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg
Tlf. 86 63 84 10, Fax 86 63 84 24
E-mail: mail@haldhovedgaard.dk


Portalen er testet i forskellige browsere, og visningen er bedst i de følgende:
Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera og Mozilla (de nyeste versioner).
Endvidere er portalen optimeret til opløsning 1280*1024, men er testet i andre opløsninger, hvor den mindste har været 800*600. Dermed er der sikkerhed for, at portalen vil give et tilfredsstillende udseende i de mest anvendte opløsninger.