Samrådet af de litterære selskaber


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

De litterære selskabers initiativer.
På en todages konference på Hald Hovedgård ved Viborg, i dagene den 4.-5. november 1999, blev det besluttet at udvide samarbejdet mellem de litterære selskaber i Danmark.

De litterære selskaber vil i fællesskab:
  • henvende sig til læsere og biblioteker
  • koordinere aktiviteter
  • på længere sigt udgive et tidsskrift om den klassiske litteratur, som optager selskaberne
På konferencen blev der nedsat en initiativ- og samordningsgruppe bestående af:
  • Bibliotekar Helene Kragh-Jakobsen
  • Johannes V. Jensen-forum/Farsø Bibliotek
  • Cand.mag., Centerleder Peter Q. Rannes, Oversættercentret på Hald Hovedgaard
  • Forfatter, oversætter og formand Søren Sørensen, Selskabet Bellman i Danmark
til at arbejde videre med ovenstående tiltag.

De litterære selskabers virksomhed.
De litterære selskaber har en lang historie i Danmark, og i 80'erne og 90'erne er der kommet flere selskaber til. At beskæftige sig med stor litteratur og store litterater gennem virksomheden i et selskab tiltrækker et stort antal forskere og andre læsere. I Sverige ses den samme udvikling, og der har de litterære selskaber fundet sammen i et samarbejdsorgan, DELS.

De litterære selskaber beskæftiger sig ikke bare med den klassiske litteratur, ved at sørge for at denne er tilgængelig på bogmarkedet, ofte i kommenterede udgaver. Selskaberne genererer også ny litteratur og er med til at holde tanken fri og levnede. Derfor fandt folketinget ved forberedelsen af litteraturloven det berettiget, at der blev gjort opmærksom på de litterære selskabers eksistens og virke i formidlingen.

Samrådet af de litterære selskaber i Danmark kan kontaktes via Samrådets formand Johan Rosdahl (johanrosdahl14@gmail.com)


Henvendelser vedr. opdatering af selskabsdata kan ske ved at henvende sig til centerleder Peter Q. Rannes (pqr@haldhovedgaard.dk) på Hald Hovedgaard.

Medlemskontingentet er kr 100 for selskaber med under 100 medlemmer, kr 200 for selskaber med mellem 100 og 200 medlemmer og kr 300 for selskaber med over 200 medlemmer

Medlemskontigentet indbetales på Samrådets konto: reg. nr.: 1551 Kontonr.: 108 798 76