Det Danske Shakespeare Selskab


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: Det Danske Shakespeare Selskab stiftet i 1961

Selskabets formand er: Søs Haugaard

Kontaktperson: Søs Haugaard - Formand
Adresse: Østerbrogade 144, 3 th., 2100 København Ø
Telefonnummer: 35 38 38 65/26 74 38 65
Email: shaugd@hum.ku.dk

Medlemmer: 80

Medlemsaktiviteter: Foredrag af litterært eller teaterhistorisk tilsnit, møder med udøvende kunstnere, der arbejder med Shakespeare, og endvidere filmaftener og teaterbesøg.



Årlig kontingent: Enkeltmedlem: 250 kr, to samboende: 300 kr og studerende og pensionister: 175 kr. Bemærk venligst, at rabatterne ikke kan kombineres.

Selskabets formål: Selskabet er mødested for mennesker med interesse for Shakespeares stykker, både set i sammenhæng med hans samtid, og som de optræder på nutidens scener.

Andet: Indmeldelse/kontingentbetaling kan også ske ved indbetaling af kontingentet på selskabets konto reg.nr. 4180 konto nr. 3130152562 eller pr. check til kassereren: Ella Meisner, Frederikssundsvej 106 B III tv, 2400 København NV, tlf: 33 93 32 34, e-mail: ellameisner@gmail.com. Husk, uanset betalingsformen, tydeligt at anføre navnet/navnene på de medlemmer, der betales for – dette er særligt vigtigt, da denne information bruges til at udarbejde de adresselister, der anvendes til udsendelser


Links:
  • Shakespeare:

  • Royal Shakespeare Company:

  • The Shakespeare Birthplace Trust:

  • The Shakespeare Institute, Stratford-upon-Avon:

  • Internet Resources for Shakespeare Studies: