Aarestrup-foreningen i Nysted


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: Aarestrup-foreningen i Nysted stiftet i 1992

Selskabets formand er: Peter Abrahamsen

Kontaktperson: Henning Jørgensen - næstformand
Adresse: Adelgade 80, 4880 Nysted
Telefonnummer: 54 87 12 93
Email: emil@aarestrup-foreningen.dk

Selskabets hjemmeside: http://www.aarestrup-foreningen.dk

Medlemmer: 120

Medlemsaktiviteter: Litterære arrangementer. Medlemmerne modtager foreningens skriftserie. Der afholdes sommermøde for medlemmerne i august med litterært indslag.


På foreningens hjemmeside findes alle relevante oplysninger om foreningen, museet, digte med tolkninger, nyheder og aktiviteter m.m.

Årlig kontingent: 200 kr. pr. pers. og 300 kr. for 2 i samme husstand.

Selskabets formål: At vedligeholde og drive Emil Aarestrups hus beliggende Adelgade 80, 4880 Nysted med mindestuer og egnsmuseum.
Huset skal fungere som kulturelt og historisk besøgs- og aktivitetsmål af almennyttig interesse.
Huset er åbent kl. 14-16 onsdag og torsdag fra juni til august; eller efter aftale.

Selskabets udgivelser: Skriftserie om Emil Aarestrup:
Bind 1 "Emil Aarestrup og Georg Brandes" (2000)
Bind 2 "Emil Aarestrup og Heinrich Heine" (2002)
Bind 3 "Emil Aarestrup og J.W. von Goethe" (2009)

Andet: Nuværende navn vedtaget i 2008.

Links:
  • Portræt af Emil Aarestrup (1800-1856): Fyldigt og grundigt forfatterportræt af Aarestrup indeholdende flg. afsnit: Indledning, Biografi, Forfatterskabet, Forfatterskabets efterliv, Tekstoplysninger og Bibliografi.
    Der kan på web-siden søges på forfatterens udgivelser, som er tilgængelige i fuldtekst, enten som elektroniske kopier af originalerne (faksimiler) eller i almindelige tekstversioner.

  • "En lyriker og embedslæge fylder 200 år": Artikel om lægen Aaerestrup og hans virke og gerning indenfor dette erhverv. Udgivet af Embedslægeforeningens bestyrelse. I: Embedslægeforeningens Nyhedsbrev, dec. 2000.