Forening for Boghaandværk


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: Forening for Boghaandværk stiftet i 1888

Selskabets formand er: Erland Kolding Nielsen

Kontaktperson: Lilli Riget - Sekretariatsleder
Adresse: c/o Riget Consult, Hvedevænget 5, 9000 Aalborg
Telefonnummer: 32 95 85 15 (tors.10-12.30) privat 98 12 79 33
Email: lilli.riget@stofanet.dk

Selskabets hjemmeside: http://www.boghaandvaerk.dk

Medlemmer: 450

Medlemsaktiviteter: Forening for Boghaandværk er en landsforening, hvor en række opgaver, især udgivelse af publikationer løses centralt. På lokalt plan i de fem lokalafdelingen foregår en aktiv mødevirksomhed, der spænder fra aftener med foredrag og diskussion til besøg på udstillinger og virksomheder, kurser og ekskursioner.

Årlig kontingent: 450 DKK for ordinært medlemskab, 350 DKK for pensionister, 300 DKK for studerende og 1100 DKK for firmamedlemmer. (Firmamedlemmer får to eks. af samtlige udgivelser). Dertil kommer 165 DKK i portoudgifter for udenlandske medlemmer.

Selskabets formål: Foreningens formål er at udbrede kendskab til og skabe interesse for bogens fremstilling og at højne kvaliteten med hensyn til form, funktion, udførelse og æstetik.

Begrebet ’Bog’ opfattes i vid forstand, og ordet ’Boghaandværk’ sigter bredt og beskæftiger sig i høj grad med den industrielt fremstillede bog.

Foreningen samarbejder med andre foreninger og institutioner til fremme af disse formål, ligesom den står bag udstillinger og lignende.

Foreningen indbyder hvert år i januar måned bogudgivere, bogproducenter og tilrettelæggere samt håndbogbindere til at indsende bøger til bedømmelse til aktiviteten ’Årets Bedste Bogarbejde’. Ligeledes uddeler den forskellige hæderspriser, såsom F. Hendriksen-medaljen, Diplomer (for godt bogarbejde) og en Ærespris. Blandt de udvalgte publikationer hædres henholdsvis en voksenbog, en børnebog og en håndindbunden bog med Den Danske Bogdesignpris.

Selskabets udgivelser: Faste udgivelser er årbogen Bogvennen, års- og udstillingskatalogen Årets Bedste Bogarbejde og nyhedsbladet Nyt for Bogvenner. Derudover sigtes der årligt efter at udsende en til to monografiske publikationer.
For foreningens udgivelser de seneste ti år se de bagerste sider i katalogen Årets Bedste Bogarbejde og hjemmesiden www.boghaandvaerk.dk