Georg Brandes Selskabet


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: Georg Brandes Selskabet stiftet i 1971

Selskabets formand er: Sune Berthelsen

Kontaktperson: Kasserer Anatolio Kronik - Formand
Adresse: Jellerød have 122, 2980 Kokkedal
Email: admin@brandes-selskabet.dk

Selskabets hjemmeside: http://www.brandes-selskabet.dk

Medlemmer: 100

Medlemsaktiviteter: Selskabet afholder mindst 4 møder årligt.

Årlig kontingent: 120 kr.

Selskabets formål: At vække og udvikle interessen for Georg Brandes, hans forfatterskab og hans indsats i dansk åndsliv.
Tillige at søge den frisindede tradition og den kulturradikale og kritiske tænkning, som Brandes har lagt grunden til i Danmark, vakt og styrket gennem foredrag og diskussioner om emner fra vor egen tid, således at den virkelige betydning af Brandes forfatterskab og hans indsats i dansk åndsliv ikke kun markeres som et historisk fænomen, men også som en levende realitet.

Selskabets udgivelser: Antologien "Den kulturradikale udfordring" 2001, på basis af en foredragsrække.
Jørgen Knudsens 48 Brandes portrætter.
Georg og Edvard Brandes´ to foredrag "om nationalfølelse". (Med indledning af Sune Bethelsen)

Links:
 • Portræt af Georg Brandes (1842-1927): Udførligt forfatterportræt af Brandes indeholdende flg. afsnit: Indledning, Biografi, Forfatterskabet og Bibliografi.
  Der kan på web-siden søges på forfatterens udgivelser, som er tilgængelige i fuldtekst, enten som elektroniske kopier af originalerne (faksimiler) eller i almindelige tekstversioner.

 • Oplysninger om Georg Brandes: Oplysninger om forfatteren, litterære anerkendelser (litterære priser) samt henvisninger til yderligere information om forfatteren.

 • Den kulturradikale udfordring. En antologi.: Henvisning til en antologi, hvori 12 forelæsninger om kulturradikalismen fra en forelæsningsrække, som Georg Brandes Selskabet arrangerede i samarbejde med Institut for Nordisk Filologi og Institut for Litteraturvidenskab på Københavns Universitet i foråret 2000.
  Redaktøren Jørgen Knuden kommenterer enkelte af de 12 forfatteres essays.
  Nederst på siden er der link til kronikken »Kulturradikalismen i det enogtyvende århundrede?«

 • Brandes dagbøger 1860-1874: Georg Brandes' dagbøger udgør en lille, men værdifuld del af Det Kongelige Biblioteks omfattende Georg Brandes-arkiv. De er publiceret som elektronisk faksimile (kopier af de originale skrifter) og kan læses i fuldtekst.

 • Georg Brandes skrivebord.: Siden kommer bredt omkring Det morderne Gennembrud. Lige fra udvandring, urbanisering, industrialisering over portrætter af en lang række af gennembruddets forfattere. Den virtuelle udstilling blev skabt i forbindelse med, at Golden Days satte Det morderne Gennembrud på dagsordnen.