Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947 stiftet i 1947

Selskabets formand er: Peter Balslev-Clausen

Kontaktperson: Kirkeligt Samfund - Sekretariat
Adresse: Farvergade 27, 1463 København K
Telefonnummer: 33 13 76 70
Email: vartov@vartov.dk

Medlemmer: 394

Medlemsaktiviteter: Selskabet holder mindst 4 møder om året.

Årlig kontingent: 180 kr. og for studerende og pensionister over 70

Selskabets formål: At udbrede kendskabet til N. F. S. Grundtvig og at fremme studiet af hans virke og hans stilling i åndslivet i og uden for Danmark.
Selskabet ønsker at skabe en levende kontakt mellem alle, der virker ud fra Grundtvigs tanker og arbejder med hans åndelige indsats. Dette mål søges virkeliggjort ad to veje, dels ved afholdelse af et årsmøde og andre møder med foredrag og forhandling, dels ved udgivelse af skrifter om og af Grundtvig.

Selskabets udgivelser: Årbogen "Grundtvig-Studier".
Serien "Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet".
To cd'er: "Grundtvigs sang til livet", 2000. Ebbe Kløvedal Reich: "Solskin og lyn - Grundtvig og hans sang til livet", 2000.

Links:
  • Oplysninger om N.F.S. Grundtvig: Oplysninger om forfatteren, litterære anerkendelser (litterære priser) samt henvisninger til yderligere information om forfatteren.

  • Grundtvig-Akademiet: Akademiets formål er at drive studie- og oplysningsvirksomhed indenfor den kirkelige og folkelige tradition, der er inspireret af N.F.S. Grundtvig.
    Akademiets web-side indeholder en beskrivelse af Akademiets arbejde (formål, aktiviteter m.m.) samt en kort omtale af Grundtvig-Selskabet. Endvidere forefindes der adskillige links og henvisninger.

  • Grundtvig-byen: Den største del af Grundtvig-byens web-site udgøres af en søgbar biblioteksdatabase med tekster af Grundtvig. Derudover en tidslinie over Grundtvigs liv sammenstillet med danmarks- og verdenshistoriske begivenheder, et galleri, en omfattende og hyppigt opdateret linksamling og et debatforum.

  • Værker af N.F.S. Grundtvig: I Arkiv for Dansk Litteratur er der mulighed for at søge på forfatterens værker, som er tilgængelige i fuldtekst.

    Udvalgte Skrifter bd. 1 - 10 samt Sang-Værk bd. 1 - 2 findes både som tekst og faksimile, mens Sang-Værk bd. 3-6 kun findes som faksimile.