Blicher-Selskabet


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: Blicher-Selskabet stiftet i 1951

Selskabets formand er: Operasanger Erik Harbo

Kontaktperson: Erik Harbo - Formand/sekretariat
Adresse: Havelodden 64, 4000 Roskilde
Telefonnummer: 46 37 39 20
Email: erik.harbo@mail.dk

Selskabets hjemmeside: http://www.blicherselskabet.dk

Medlemmer: 500

Medlemsaktiviteter: Årsfest i oktober, forårsmøde med generalforsamling og afholdelse af 1-2 seminarer årligt.
Medlemmerne modtager "Blicher-noter" og en boggave årligt.

Årlig kontingent: 125 kr. pr. husstand og 200 kr. for institutioner

Selskabets formål: At fremme og uddybe interessen for Steen Steensen Blichers liv og digtning bl.a. ved:

a) Afholdelse af arrangementer med kunstnerisk fremførelse af Blichers værker og anden beslægtet digtning.
b) Afholdelse af foredrag og seminarer.
c) Udgivelse af publikationer af og om Blicher, også ad elektronisk vej.
d) Støtte og inspirerer til videnskabelig forskning.
e) Administration af Blicherfonden og uddeling af BlicherPrisen. Prisen er blevet uddelt siden 1955.

Selskabets udgivelser: Bøger af og om Blicher, video og lydbånd, plancheudstilling til udlån samt folder.

Marts/april 2007: udgivelse af "Der Himmelberg". 12 noveller i tysk oversættelse af Inger og Walter Methlagl og ill. af Povl Christensen, forlaget Libelle;(1996 engelsk udgave af udvalgte Blichernoveller).
Hans Hansen: Steen Steensen Blichers Barndom og Ungdom (1902) og
Studier over Steen Steensen Blicher (1898), genudgivet samlet på Syddansk Universitetsforlag, 2005

Jesper Lund Jakobsen og Torben Guldberg: Trækfuglene, cd indeholdende 15 af trækfugledigtene med nye melodier, Olufsen Records, 2004
"Fjorten Dage i Jylland" med fotos af Kirsten Klein. Gyldendal og Blicher-Selskabet, 1998.
"Trækfuglene" med træsnit af Johs. Larsen. Blicher-Selskabet, Johannes Larsen Museet, Poul Kristensen, 2001.
Viggo Thirup: "Søren Kanne; en dansk helt". Blicher-Selskabet og Poul Kristensen.
En liste over selskabets mange andre udgivelser forefindes i en folder, der kan rekviveres ved henvendelse til selskabet.

Links:
  • Portræt af Steen Steensen Blicher (1782-1848): Udførligt forfatterportræt af Blicher indeholdende flg. afsnit: Indledning, Biografi, Forfatterskabet, Modtagelse og Bibliografi.
    Der kan på web-siden søges på forfatterens udgivelser, som er tilgængelige i fuldtekst, enten som elektroniske kopier af originalerne (faksimiler) eller i almindelige tekstversioner.

  • Blichers Mindestue - Malvinas Hus: Blichers Mindestue blev grundlagt i Spentrup præstegård, hvor digteren levede fra 1825 til sin død i 1848. I Blichers Mindestue i Malvinas Hus er der mulighed for at studere en række manuskripter og personlige ejendele.

  • Forfatterprofil: Et portræt af Blicher samt henvisninger til artikler, oversættelser, tekstuddrag, bibliografi, adresser (links), anmeldelser og en biografi. Der er mulighed for at få siden vist i en engelsk version.