Gustav Wied Selskabet


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: Gustav Wied Selskabet stiftet i 1938

Selskabets formand er: Louis Hansen

Kontaktperson: Tommy Kjeldahl Jensen - Sekretær
Adresse: Skovstedvej 14, 8680 Ry
Email: kjeldahl@gmail.com

Selskabets hjemmeside: http://www.gustavwiedselskabet.dk

Medlemmer: 200

Medlemsaktiviteter: Udgivelse af skriftet "Wiediana" 4 gange årligt.
Afholder 2 møder årligt og udflugter efter behov.
Kritsti Himmelfartstur i 2002 til Karlsbad.

Årlig kontingent: 200 kr.

Selskabets formål: Selskabets formål er at udbrede og øge interessen for og kundskaben om Gustav Wieds produktion (Wiedenskaben), og med udgangspunkt i forfatterens liv og virke i Roskilde at værne om de stadigt værende minder om ham i byen.
Selskabet søger at opretholde en rimelig balance mellem dets litterære, praktiske og selskabelige formål.

Selskabets udgivelser: Ernst Verwohlt: "Gustav Wied og Kastellets Mindelund". Fisker og Schou, 1995.
November 2002: "Wied jul". 400 sider. Forlaget Habengut.

Andet: