H.C. Andersen Samfundet i Odense


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: H.C. Andersen Samfundet i Odense stiftet i 1925

Kontaktperson: Niels Oxenvad - Næstformand
Adresse: Blichersvej 49, 5230 Odense M
Telefonnummer: 66 11 88 43

Medlemmer: 300

Medlemsaktiviteter: Der afholdes 2-3 møder med foredrag/oplæsning og en ekskursion årligt.
Medlemmer modtager H.C. Andersens Hus' årbog " Anderseniana" og har gratis adgang til H.C. Andersens Hus og H.C. Andersens Barndomshjem i Odense.

Årlig kontingent: 150 kr.

Selskabets formål:
a) At vække og vedligeholde interesssen for H.C. Andersens digtning.
b) At fremme undersøgelser og studier vedrørende digterens person, liv og værker.
c) At søge hans minde værnet og hædret, bl.a. ved en videreudvikling af H.C. Andersens Hus og H.C. Andersens Barndomshjem i Odense, samt af det hertil knyttede arkiv og museum.

Selskabets udgivelser: Vedtægter og folder.
Årbogen "Anderseniana".

Links:
  • H. C. Andersen Centret: H.C. Andersen-Centret er en forsknings-, formidlings- og informationsenhed under Syddansk Universitet. På deres web-site vil tekster, materialer og bibliografiske, historiske og aktuelle informationer og referencer være tilgængelige.

  • Portræt af H.C. Andersen (1805-1875): Omfangsrigt forfatterportræt af H.C. Andersen indeholdende flg. afsnit: Indledning, Biografi, Forfatterskabet og Bibliografi.
    Der kan på web-siden søges på forfatterens udgivelser, som er tilgængelige i fuldtekst, enten som elektroniske kopier af originalerne (faksimiler) eller i almindelige tekstversioner.

  • Forfatterprofil: Et portræt af H.C. Andersen samt henvisninger til artikler, oversættelser, tekstuddrag, bibliografi, adresser (links), anmeldelser og en biografi. Der er mulighed for at få siden vist i en engelsk version.

  • H.C. Andersen-museet og H.C. Andersens Barndomshjem.: Beskrivelse af H.C. Andersens Hus (museum) og H.C. Andersens Barndomshjem (2 mindestuer) i Odense. Praktiske oplysninger om adresser, åbningstider og entrépriser.