H.C. Andersen-Samfundet i København


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: H.C. Andersen-Samfundet i København stiftet i 1936

Selskabets formand er: Claus Tilling

Kontaktperson: Grete Bille - Sekretær
Adresse: ,
Email: hca_greb@outlook.dk

Selskabets hjemmeside: http://www.hca-samfundet.dk

Medlemmer: 60

Medlemsaktiviteter: Tre årlige sammenkomster med foredrag og oplæsning. Udflugt/byvandring hvert eller hvert andet år.
Medlemmerne kan købe H. C. Andersens Hus' årbog "Anderseniana" til favørpris.

Årlig kontingent: 200 kr. for single, 350 kr for par, 400 kr for institutioner.

Selskabets formål: a) At vække og vedligeholde interessen for H.C. Andersens digtning, blandt andet ved afholdelse af sammenkomster for medlemmerne.
b) At fremme undersøgelser og studier vedrørende digterens person, liv og værk.

Selskabets udgivelser: Informationsfolder.
Cd med H.C. Andersens vaudeviller.

Links:
  • H. C. Andersen Centret: H.C. Andersen-Centret er en forsknings-, formidlings- og informationsenhed under Syddansk Universitet. På deres web-site vil tekster, materialer og bibliografiske, historiske og aktuelle informationer og referencer være tilgængelige.

  • Portræt af H.C. Andersen (1805-1875): Omfangsrigt forfatterportræt af H.C. Andersen indeholdende flg. afsnit: Indledning, Biografi, Forfatterskabet og Bibliografi.
    Der kan på web-siden søges på forfatterens udgivelser, som er tilgængelige i fuldtekst, enten som elektroniske kopier af originalerne (faksimiler) eller i almindelige tekstversioner.

  • Forfatterprofil: Et portræt af H.C. Andersen samt henvisninger til artikler, oversættelser, tekstuddrag, bibliografi, adresser (links), anmeldelser og en biografi. Der er mulighed for at få siden vist i en engelsk version.