Heiberg-Selskabet


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: Heiberg-Selskabet stiftet i 1971

Selskabets formand er: Kirsten Dreyer

Kontaktperson: Forskningsstipendiat, cand. phil. Kirsten Dreyer - Formand
Adresse: Rådmand Steins Allé 33, 2000 Frederiksberg
Telefonnummer: 45 83 50 75
Email: kirsten.dreyer@os.dk

Selskabets hjemmeside: http://www.heiberg-selskabet.dk

Medlemmer: 96

Medlemsaktiviteter: Selskabet arrangerer 4-5 årlige sammenkomster med foredrag, oplæsning og musik i tilknytning til familien Heiberg og dens kreds.

Årlig kontingent: 200 kr. for enlige og 250 kr. for samboende

Selskabets formål: Selskabets formål er at udbrede kendskabet til familien Heiberg og kunst og kultur i det 18. og 19. århundrede.

Selskabets udgivelser:

Lars Matthiessen: Johanne Luise Heiberg. To bidrag til belysning af fru Heiberg som skuespiller og menneske.
Udgivet under medvirken af Kirsten Dreyer. Heiberg-Selskabet København 2016.
Bogen kan købes ved henvendelse til Kirsten Dreyer (kirsten.dreyer@os.dk) for kr. 175,00

Henning Fenger: "Familien Heiberg" (Museum Tusculanum 1991).
Heiberg-Selskabet 1971 - 1996: "Essays"
"Johan Ludvig Heiberg og Guldalderens nationale bevægelse".
"Johanne Luise Heiberg mellem tro og overtro".
"Johanne Luise Heiberg og nogle af hendes medbeboere i Rosenvænget".
"Johanne Luise Heiberg og Brygger J.C. Jacobsen".

Amalie Meldahl: "Mine Erindringer om Fru Heiberg". Udgivet med indledning og kommentarer af Kirsten Dreyer. Det Kongelige Bibliotek og Heiberg-Selskabet 2012.

Links:
 • Portræt af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860): Omfattende forfatterportræt af Heiberg indeholdende flg. afsnit: Indledning, Biografi, Forfatterskabet, Modtagelse, Forfatterskabets efterliv, Tekstoplysninger og Bibliografi.
  Der kan på web-siden søges på forfatterens udgivelser, som er tilgængelige i fuldtekst, enten som elektroniske kopier af originalerne (faksimiler) eller i almindelige tekstversioner.

 • Oplysninger om Johan Ludvig Heiberg: Oplysninger om forfatteren, litterære anerkendelser (litterære priser) samt henvisninger til yderligere information om forfatteren.

 • Oplysninger om Johanne Luise Heiberg: Oplysninger om skuespiller- og forfatterinden, litterære anerkendelser (litterære priser) samt henvisninger til yderligere information om Johanne Luise Heiberg.

 • Gamle Danske Sange - med tekst/melodi af Johan Ludvig Heiberg: Heibergs lette sangspil blev mødt med nogen kritik fra litterære kredse, og bedre blev det ikke, da han udgav en stribe populære gadeviser, som ikke harmonerede særlig godt med hans ellers strenge krav til formen.
  12 sange findes i fuldtekst, og der er mulighed for at høre ganske korte introduktioner til disse sange - dog kun af en varighed på under eller lige over et halvt minut.

 • Portræt af Jonanne Luise Heiberg (1812- 1890): Omfangsrigt forfatterportræt af Johanne Luise Heiberg indeholdende flg. afsnit: Indledning, Biografi, Forfatterskabet , Modtagelse og Bibliografi.
  Der kan på web-siden søges på forfatterens udgivelser, som er tilgængelige i fuldtekst, enten som elektroniske kopier af originalerne (faksimiler) eller i almindelige tekstversioner.