Limfjordsegnens Litteratur Samvirke


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: Limfjordsegnens Litteratur Samvirke stiftet i 1991

Selskabets formand er: Forfatter Pia Grandjean Odderskov

Kontaktperson: Per T. Mouritsen - Kasserer
Adresse: Kærvej 37, , 7870 Roslev
Telefonnummer: 97 57 21 44

Medlemmer: 73 pers. og 18 institutioner.

Medlemsaktiviteter: Et årligt repræsentantskabsmøde og diverse litteraturarrangementer, samt uddeling af Limfjordegnens litteraturpris.

Årlig kontingent: Enkeltmedl.: 50 kr., husstande: 85 kr., institutio

Selskabets formål: a) At være forum for drøftelser af aktiviteter, der skal fremme kendskabet til og arbejdet med den litteratur, der især er knyttet til Limfjordsegnen.
b) At formidle samarbejde mellem de enkelte lokaliteters initiativtagere og arrangører og på den måde skabe arrangementer med perspektiv ud over det strengt lokale.
c) At tage initiativer på områder, hvor der ikke findes eksisterende naturlige arrangører, f.eks. uddeling af litteraturpris, publikationsvirksomhed og større arrangementer af festivalkarakter.

Selskabets udgivelser: Nyhedsbrev 4 gange årligt..
Knud Erik Pedersen og Knud Sørensen (red.): "Di skjønnest Land". Limfjordegnens Litteratur Samvirke, 1997.