Modersmål-Selskabet


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: Modersmål-Selskabet stiftet i 1979

Selskabets formand er: Jørgen Christian Wind Nielsen

Kontaktperson: Jørgen Christian Wind Nielsen - Formand
Adresse: Mylius Erichsens Allé 27, 2900 Hellerup
Email: wind.nielsen@webspeed.dk

Selskabets hjemmeside: http://www.modersmaalselskabet.dk

Medlemmer: 550

Medlemsaktiviteter: Uddeling af Modersmål-prisen samt arrangementer, der vedrører sproget. Udgiver elektronisk nyhedsbrev:"Sprognyt".

Årlig kontingent: 225 kr., for studerende og pensionister: 150 kr.

Selskabets formål: At virke for bevarelse og udvikling af modersmålet som en grundlæggende forudsætning for dansk kultur og folkestyre. Dette tilstræbes ved:
a) At vække forståelse for betydningen af en klar, udtryksfuld og varieret anvendelse af sproget i tale og skrift, med respekt for dialekterne.
b) At formidle kendskab til forskning og uddannelse vedrørende det danske sprog.

Selskabets udgivelser: Selskabets årbog.
Kvartalsbladet Sprog & samfund.
Nyhedsbrevet: "Sprognyt".
Facebook: Modersmål- selskabet.