Selskabet Bellman i Danmark


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: Selskabet Bellman i Danmark stiftet i 1993

Selskabets formand er: Forfatter Søren Sørensen

Kontaktperson: Søren Sørensen - Formand
Adresse: Ellekrogen 28, 2950 Vedbæk
Telefonnummer: 45 89 36 35
Email: kirsoeren@pc.dk

Selskabets hjemmeside: http://www.bellman.dk

Medlemmer: 150

Medlemsaktiviteter: Årsmøde på eller omkring Carl Michael Bellmans fødselsdag den 4. februar med generalforsamling, foredrag og musik-poetisk underholdning. Bellmandagen den tredje søndag i august på plænen foran Sophienholm ved Bagsværd Sø med solister, ensembler og fællessang, ofte over et tema i Bellmans digtning, og den 18. november foredrag om emner i og omkring Bellmans samlede forfatterskab på Fredmandagen.
Herudover forekommer forårsudflugt, deltagelse i den danske klassikerdag i september og andet. I marts, maj/juni, september og december udsendes: "Meddelelser fra Selskabet Bellman i Danmark" med fyldige artikler om sider af forfatterskabet o.a.

Årlig kontingent: 200 kr./230 kr. hvis bosiddende i udlandet

Selskabets formål: At fremme interessen for Bellman i Danmark ved at inspirere til forskning i, formidling af og udbredelse af kendskab til Carl Michael Bellmans poetiske og musikalske produktion, hans liv og samtid, den gustavianske periode i svensk kultur samt til inspirationen fra Bellman til dansk litteratur, musik osv.

Selskabets udgivelser:


Bind 6: C.M. Bellmans salmer

Gengivelser på dansk ved hans Lundsteen. Redigeret af Randi Larsen, Hans Lundsteen & Per Olsen

Den lille udgivelse har til hensigt at vende opmærksomheden mod et andet område af Bellmans digtning, som lige så lidt som Fredmans Epistlar og Fredmans Sånger fylder så meget i omfang, men til gengæld er lige så original som Fredmandigtningen. Det er hans salmedigtning, 40 digte i alt, som har været ret upåagtet og ikke synderlig højt vurderet, men i høj grad fortjener at blive taget op også i Danmark, der med sin store salmetradition vil forstå at værdsætte den.
Bellman begyndte at digte religiøse tekster som ganske ung og fortsatte med det i mange år. Tilskyndelsen til salmedigtningen fik han fra sin privatlærer, Claes Ludvig Ennes, senere sognepræst i Skåne, der sporede ham ind på det bibelske verdensbillede i klassisk forstand. Digterisk set er denne bibelske ”verdensfortælling” formidabel som inspiration, og Bellman viser sig som en lige så formidabel digter i sin fremstilling heraf.
Bogen kan bestilles ved henvendelse til Selskabet.

Bind 5: Bellman i Billed og Digt

Med denne samling af foredragsmanuskripter fra Bellmanfestivalen i København 2006 har Selskabet Bellman i Danmark rundet udgivelse nr. 5 i den skriftserie der indledtes i 1996 med docent, dr. phil. Jens Kr. Andersens Bellman og de danske guldalderdigtere.

Udgivelsen af væsentlige skrifter om den svenske nationaldigter Carl Michael Bellman og især historien om hvorledes hans værker er blevet modtaget her til lands, er en central opgave for det selskab der bærer både hans navn og Danmarks. I dette bind 5 er receptionshistorien imidlertid udvidet til også at omfatte Sverige, Finland og Tyskland, og forfatterne er fremtrædende forskere fra såvel Danmark som Sverige og Finland.

Deres bidrag rummer meget nyt stof, men især rummer Jens Lunds omfattende gennemgang af illustrationer til Bellmans hovedværker noget afgørende nyt. Jens Lunds enestående indsigt i den bellmanrelaterede billedkunst er nu kommet på skrift til glæde for alment interesserede såvel som for forskere og studerende.

Tilsvarende rummer bindet en række lyriske "illustrationer" af dets tema, digte af klassiske Bellmandyrkere som Carl von Snoilsky, Holger Drachmann, Sophus Claussen, Evert Taube og Gunnar Ekelöf som af nulevende som Klaus Rifbjerg, Bodil Weyde og Søren Sørensen.


ISBN 9788779172692. Forlaget Multivers/Selskabet Bellman i Danmark. Pris

398,-

Tidligere udgivelser

1.bind: Jens Kr. Andersen: Bellman og de danske guldalderdigtere.
En studie i litterær reception, 1996, 137 s. En populært affattet, men systematisk og litteraturhistorisk funderet gennemgang af Bellman-lån, litterære og musikalske, i dansk litteratur fra Oehlenschläger til Chr.Richardt.
Pris: Kr. 150.- + forsendelse/For medlemmer alene forsendelsesomkostningerne.

2.bind: Søren Sørensen: Danske Bellmaniana. Bibliografi, artikelindeks, og diskografi 1770-1998, 1999, 189 s. En fortegnelse over udnyttelser og omtaler af Bellmans kunst på dansk grund fra skillingsviserne til udgivelsestidspunktet i trykte og andre medier.
Pris: Kr. 175.- + forsendelse/For medlemmer alene forsendelsesomkostninger.

3.bind: Jens Kr. Andersen: Bellman og Danmark, Fem komparative studier med indledning og noter ved. Bidrag af K.Warburg, O.Schoning, Fr. Birket-Smith, E.Thomsen og T.Krogh, dvs. genudgivelse af ældre, for bellmanianere klassiske afhandlinger om Bellmans danske reception + ét stykke genuin dansk Bellman-forskning (Krogh).600 sider. 2004
Afhandlingerne bærer i deres oprindelige form præg af tidligere tiders mildere krav til akribi og kildebehandling, hvilket har svækket deres anvendelighed for moderne litteraturvidenskab, men hvilket der er rådet bod på her gennem et omfattende àjourførende og supplerende noteapparat.
Udsolgt fra Selskabet

4. bind: Jens Kr. Andersen, Eva Holbek, Hans Lundsteen & Søren Sørensen(red): Nyere Bellmanstudier og -kommentarer. Artikler m.v. af Leif Bohn, Mogens Brøndsted, Olle Holmberg, Chr. Elling, Carl Fehrman, William Heinesen & Ole Wivel. 2006


Andet: Carl Michael Bellman: Digte og Sange i diverse Anledninger på dansk ved Søren Sørensen Vedbæk 2014
Søren Sørensen: Sisyphos i Slotsvagten – en roman om Bellman under fængslingen i foråret 1794.

Carl Michael BELLMAN 1740-2015

Om sin fødsel 1740 har han i skitse Lefverne af 8.5. 1794 skrevet således:

Det hører sig til i en levnedsbeskrivelse at man nævner dødsåret eller rettere sagt fødselsåret, altså anser jeg mig berettiget til at notere sidstnævnte i henhold til kirkebogen i Sankte Marie Magdalene sogn – skønt lige akkurat den for længst er gået til ved branden i 1758 – til den 4. februar 1740. Fadderne var min farmor fru Elisabet Daurer, rigsråd grev Jan Gyllenborg; biskop Ryselius har så vidt jeg ved døbt mig – nu vel.

Brudesvende ved mine forældres bryllup – den endnu levende direktør for bjergværksstyrelsen grev Liljenberg, dengang byretsdommer, og kontorchef i finansstyrelsen Wulfwenstierna. For mine forældre lyste 1739 – første gang biskop Ryselius, anden gang Lagerlöf – tredje gang Kalsenius – viede blev de af ærkebiskop Steuck; der blev holdt rigsdag i Stockholm den gang –

Hvordan mine forældre så end bar sig ad, jeg blev som sagt født den 4. febr. 1740. Min mor vakker som en sommerdag, uendelig god, fortryllende klædt altid, god imod alle mennesker, fine manerer og taktfuld – havde en dejlig sangstemme og vænnede sig til at ligge i barselsseng 21 gange – honi qui mal y pense; men de julelege ruinerede huset.


Allerede som 17-årig trådte han frem som digter, og 20 år gammel udgav han anonymt det satiriske digt Månan; det var hans bidrag til den genre Swift og Montesquieu udviklede: samfundskritik som rejseskildringer, samme genre som Holberg gjorde sig i med Niels Klim. Han var digter allerede da, men sig selv, sin egen og ganske originale stil udvikledes først fra midten af 1760’erne med de typiske bellmanske viser og oratorieparodier, og fra 1770 var det han skrev sine epistlar om den fallerede urmager Fredman og dennes bizarre omgangskreds.

Allerede omkring dette år nåede hans viser frem til Danmark og inspirerede digtere og sangskrivere med deres melodier. Der har været bølgegang i digternes modtagelighed for det geniale i hans poesi, men når bølgen har skummet, er det blevet til stor lyrik, hos Hertz og Heiberg, hos Hauch og Drachmann. I dag hører et par danske sangere til blandt de fornemste Bellmanfortolkere som også Aksel Schiødtz var det i sin tid.