Søren Kierkegaard Selskabet


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: Søren Kierkegaard Selskabet stiftet i 1948

Selskabets formand er: Dorothea Glöckner

Kontaktperson: Dorothea Glöckner - Formand
Adresse: ,
Email: kontakt@kierkegaardselskabet.dk

Selskabets hjemmeside: http://www.kierkegaardselskabet.dk/

Medlemmer: 25-40

Medlemsaktiviteter: Selskabets primære aktivitet er afholdelsen af otte foredrag om året, hovedsageligt med danske forelæsere. Foredragene er gratis for medlemmerne.

Årlig kontingent: Kontingent for ordinære medlemmer: 250 kr., for studerende og medlemmer bosat uden for Sjælland: 125 kr. Gæstebilletter koster 50 kr.

Selskabets formål: Selskabets formål er at vække og videreudvikle interessen for Søren Kierkegaards værk og fremme Søren Kierkegaard-studiet, herunder medvirke til vekselvirkningen mellem danske og udenlandske forskere.

Selskabets udgivelser: