Dansk Selskab for 1700-talsstudier


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: Dansk Selskab for 1700-talsstudier stiftet i 1997

Selskabets formand er: Søren Peter Hansen

Kontaktperson: Søren Peter Hansen - Formand
Adresse: Solsortvej 117, 2000 Frederiksberg
Telefonnummer: 38 33 10 38
Email: soeren.peter.hansen@mail.dk

Selskabets hjemmeside: http://www.dsf1700.dk

Medlemmer: 67

Medlemsaktiviteter: Som medlemmer optages personer, der ønsker at fremme udforskningen af 1700-tallet inden for alle videnskaber.
Selskabet er tilsluttet ISECS (International Society for Eighteenth-Century Studies). Medlemmerne er dermed medlemmer af det internationale forbund, og en del af kontingentet erlægges for medlemskab af dette.
Selskabet arrangerer internationale forskningsseminarer, ekskursioner, foredrag m.m.

Årlig kontingent: 200 kr. og for studerende/arbejdsløse: 100 kr.

Selskabets formål: Selskabet har som formål at fremme:

- Udforskningen af 1700-tallet inden for alle videnskaber.

- Kontakten og det tværfaglige samarbejde mellem forskere både i og uden for institutionerne.

- Formidlingen af forskningsresultater.

Links:
  • What is ISECS?: Oplysninger om ISECS og dets arbejde. Siden findes i en engelsk og fransk version.