H. C. Andersen Selskabet i Helsingør


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: H. C. Andersen Selskabet i Helsingør stiftet i 2004

Selskabets formand er: Fhv. ungdomsskoleinspektør Arne Hedegaard

Kontaktperson: : Lotte Steen Hansen - Sekretær
Adresse: Åtoften 132,, 2990 Nivå
Email: lottesteen@hotmail.com

Medlemmer: 36

Medlemsaktiviteter: Medlemsmøder, foredrag, oplæsningsaftener, optræden, underholdning, papirklip, studiekreds, ekskursioner.

Årlig kontingent: 150 kr. for enkelt personer

Selskabets formål: Virke for at fastholde interessen for H. C. Andersens digtning, tegning, papirklip, liv og værk ved afholdelse af sammenkomster for medlemmerne.

Vedligeholde optagetheden af H. C. Andersens univers ved at drive folkeoplysning med kunstneriske og intellektuelle oplevelser.