Det Danske Thomas Mann Selskab


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: Det Danske Thomas Mann Selskab stiftet i 2012

Selskabets formand er: Morten Dyssel

Kontaktperson: Flemming Zimling - kasserer
Adresse: ,
Telefonnummer: 45 88 80 24
Email: f-zimling@webspeed.dk

Selskabets hjemmeside: http://www.thomasmann.dk

Medlemmer: 192

Medlemsaktiviteter: Selskabet afholder mindst fire årlige møder (i form af foredrag, debat, oplæsning, musik, filmforevisning, ekskursion), som er åbne for alle. Et medlemskab af Det Danske Thomas Mann Selskab giver gratis adgang eller rabat til de fleste af arrangementerne.

Årlig kontingent: Par på samme bopæl: 300 kroner. Enkeltpersoner: 200 kroner. Pensionister/studerende på samme bopæl: 150 kroner. Pensionister/studerende: 100 kroner.

Selskabets formål: at fremme og dyrke interessen for og kendskabet til Thomas Mann, hans forfatterskab og tid, herunder at støtte udgivelse af dansksprogede værker af og om Thomas Mann.

Selskabets udgivelser: Det Danske Thomas Mann Selskab har planer om at udgive en årbog med bidrag af forskellig art: videnskabelige afhandlinger, forskningsformidlende artikler, essays og kritik.

Andet: Indmeldelse sker ved indbetaling af det årlige kontingent til Det Danske Thomas Mann Selskabs konto i Nordea, Vesterport Afdeling: 5501 0744 383 773. Husk at anføre navn, postadresse og e-mail-adresse. Selskabets kasserer Flemming Zimling er ansvarlig for medlemsregistrering og kan kontaktes pr. e-mail: f-zimling@webspeed.dk