Dansk Selskab for Romantikstudier


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: Dansk Selskab for Romantikstudier stiftet i 1997

Selskabets formand er: Lis Møller

Kontaktperson: Lis Møller - formand
Adresse: Århus Universitet, Afdeling for Litteraturhistorie Bygning 1580 Lnagelandsgade 139, 8000 Århus C
Telefonnummer: 8942 1841
Email: litlm@hum.au.dk

Selskabets hjemmeside: http://www.romantikstudier.dk

Medlemmer: 54

Medlemsaktiviteter: Foredrag, seminarer og symposier. Der afholdes ca. 2 arrangementer årligt.

Årlig kontingent: 125 kr.

Selskabets formål: - At fremme romantikstudier inden for litteratur, de øvrige kunstarter, filosofi og æstetik i et tværnationalt perspektiv.
- At koordinere forskning i romantik på tværs af eksisterende fagmiljøer.
- At formidle debat og forskningsresultater.
- At arbejde for at styrke forbindelsen til tilsvarende selskaber i andre lande.

Selskabets udgivelser: Udgivelse af Skriftrækken "Litteraturkritik & Romantikstudier".