Danske revyvenner


Selskabsliste
Samarbejde
Artikler
Links
Om portalen
Tilbage til forsiden

Detaljeret visning af: Danske revyvenner stiftet i 1993

Selskabets formand er: Stefan Fønss

Kontaktperson: Formand Stefan Fønss - Formand
Adresse: Revymuseet, Allégade 5,, 2000 Frederiksberg
Telefonnummer: 38 10 20 45
Email: sftr@dbmail.dk

Selskabets hjemmeside: http://www.danskerevyvenner.dk

Medlemmer: 375

Medlemsaktiviteter: Revymuseets aktivitetsliste bekendtgøres via Danske Revyvenners medlemsblad "Osvald", som udkommer 3-4 gange årligt. Selskabet står også selv for arrangementer

Årlig kontingent: 300 kr. pr. pers

Selskabets formål: - At yde økonomisk støtte til Revymuseet
- At stimulere interessen for og øge kendskabet til museets samlinger, arrangementer og aktivitetsområde
- At støtte Revymuseets udadvendte aktiviteter og medvirke til at tilvejebringe det økonomiske grundlag for udgivelsen af kataloger, brochurer m.m.

Selskabets udgivelser: Medlemsbladet "Osvald" med revystof fra før og nu.

Andet: Danske Revyvenner - støtteforening til Revymuseet.
Allégade 5, 2000 Frederiksberg. Tlf.: 38 10 20 45.

Links:
  • Det Danske Revymuseum.: Revymuseet: Information om Revymuseet og dets forskellige aktiviteter. Endvidere et link til Danske Revyvenner, samt en række praktiske oplysninger om museets åbningstider og rundvisninger.